Tip os
Pia Adelsteen.

DF vil øge grundejeres ret til kystbeskyttelse

10. januar 2017, 12.30

KYSTBESKYTTELSE De sidste par uger har Danmark været præget af hård vind og oversvømmelser mange steder i landet, og der er nok ingen udsigt til, at vejrguderne sætter blæsevejret på hold fremover, og derfor bliver vi nødt til at beskytte vore kyster og huse bedre, end vi hidtil har gjort.

Det er som udgangspunkt grundejernes eget ansvar at beskytte deres huse mod vandet, men det nytter altså ikke noget, at de så ikke får muligheden for at gøre dette ordentligt. I dag skal grundejerne ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til at kystsikre, og ret ofte får de kun lov til at sikre kysten med sand, og det virker ikke. Husene ender ofte i vandet alligevel.

Nej, grundejerne skal i langt højere grad have lov til at sikre deres grunde med sten og opføre for eksempel moler, høfter og diger, så de kan beskytte deres ejendom mod vand - selvfølgelig med et vist hensyntagen til deres naboer.

Jeg mener derfor, at kystsikringsloven skal laves om, så danskerne får mulighed for at sikre deres ejendom med hård kystsikring, og det vil jeg tage op med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i denne måned.

Det er kun ret og rimeligt, at danskerne får ordentlige muligheder for at sikre deres hjem.

Ordet er dit