Tip os
Vibeke Larsen.

Det er jo hverken småting eller småpenge

27. september 2017, 13.00

For 10 år siden trådte kommunalreformen i kraft og reducerede antallet af kommuner fra 271 til 98. Samtidig blev landets 13 amter nedlagt og erstattet af fem regioner.

Både før og siden har der været kritik af regionernes rolle og ansvarsopgaver, og regionerne er blevet kaldt alt fra et overflødigt organ til et fordyrende mellemled mellem stat og kommuner.

Man kan da også diskutere, om konstruktionen er den rigtige, når nu regionerne eksempelvis ikke kan opkræve skatter til de ansvarsområder, de varetager.

Men i debatten forstår jeg nu ikke, at kritikerne - anført af Dansk Folkeparti - er så vilde med at flytte opgaverne væk fra regionerne og overdrage dem til staten, fordi de mener, at man eksempelvis bedre kan styre sundhedsvæsenet fra Christiansborg end ude i regionerne. Skrækeksemplerne de seneste mange år i kølvandet på den øgede centralisering af vores skattevæsen peger da bestemt ikke i den retning.

Med tanke på den helt igennem groteske proces, vi har været vidner til på Christiansborg med hensyn til placeringen af politiskolen, tør jeg heller ikke tænke på, hvordan det var endt med placeringen af det nye storsygehus i Gødstrup, hvis det skulle have været afgjort på Tinge.

Jeg håber ikke, at debatten om regionernes eksistens kommer til at fylde ret meget i den kommende valgkamp.

For det er en pseudodiskussion lige op til valget, hvor vælgerne skal beslutte, hvem vi politisk vil have i spidsen for netop regionerne de næste fire år.

Det er dem, der skal styre skibet, vi til valget er blevet bedt om at forholde os til, ikke om der skal være noget skib at styre.

Region Midtjylland har et budget på næsten 28 milliarder kroner og en investeringsramme på over to milliarder kroner - og heraf bruges over 25 milliarder kroner på sundhed og psykiatri.

De mange penge følger der naturligvis bunker af krav med fra Christiansborg, som bevilger de fleste, men det er immervæk de 41 regionsmedlemmer, vi vælger 21. november, der skal forvalte pengene og skabe rammerne i vores region inden for sundhedsvæsen, hospitaler, lægedækning, medicin, akutberedskab, psykiatri, socialvæsen, den kollektive trafik, miljø, uddannelse, kultur og erhvervsudvikling.

Så det er hverken småpenge eller småting, regionsmedlemmerne skal prioritere. Derfor er det bestemt ikke ligegyldigt, hvem vi vælger til at stå med det politiske ansvar og opgaver de næste fire år.

Derfor har vi i valgkampen brug for at høre, hvad politikerne vil arbejde for i den region, vi bor i, og hvordan de vil prioritere de opgaver, penge og store udfordringer, der er. På vegne af de 26.500 medarbejdere under regionen og 1,3 millioner borgere i et meget stort geografisk område, hvor der er stor forskel på vest og øst, på land og by.

Hvis du vil vide mere om det, er du meget velkommen til regionsdebat i Mediehuset på onsdag 4. oktober klokken 19.00.

Her kan du møde tre af de kandidater, der stiller op til regionsvalget, og som gerne vil være regionsrådsformand efter Bent Hansen (S), der stopper efter valget - som jo i parentes bemærket fik godt 104.000 personlige stemmer ved seneste valg.

Det er Folkebladet, der arrangerer, og de tre kandidater, der duellerer på ord, meninger, tanker og visioner er:

Venstres spidskandidat Carsten Kissmeyer fra Ikast,

Socialdemokratiets spidskandidat Anders Kühnau fra Horsens,

og Konservatives spidskandidat Nicolaj Bang fra Brabrand

Du kan tilmelde dig via vores Læserklub på laeserklub@herningfolkeblad.dk eller 96 26 37 56.

På gensyn - også her i Standpunkt på onsdag!

Vibeke Larsen

chefredaktør

vib@herningfolkeblad.dk

Ordet er dit