Tip os

Dødsfald i Sdr. Omme

DødsfaldNekrologen blev første gang bragt i lørdagsavisen, men med fejl i næstsidste afsnit. Vi beklager fejlen og bringer nekrologen igen:
16. marts 2009, 12.11

Børge Villadsen, Sdr. Omme, er død i en alder af 76 år.

Børge Villadsen og hans hustru Betty flyttede fra Bøvl til Sdr. Omme for fem år siden, og tidligere har de drevet landbrug i Troldhede. I over tre årtier var han aktiv i organisationsarbejde inden for Venstre, hvor han de sidste par år overgik til at være menigt medlem af venstrevælgerforeningen i Sdr. Omme. Gennem årene har han været formand i Troldhede og senere i Sdr. Omme og Vejle.

Han var altid klar til at gå ind i en god, politisk diskussion, og da han gerne stod op i forsamlinger og gav udtryk for sin mening, kom han med i en del bestyrelser. Blandt andet har han siddet i bestyrelsen for Liberalt Oplysnings Forbund i Sdr. Omme, i lokalkomitéen for Ældre Sagen, i bestyrelsen for forsamlingshuset Borgergården i Sdr. Omme og tidligere i Brugsens bestyrelse i Troldhede.

I de senere år havde han et job ved præstegården i Sdr. Omme, hvor han blandt andet passede have og udenomsarealer. Sammen med Betty gik han som pensionist desuden til bowling i Grindsted, og han har haft opgaver inden for »Telefonstjernen«, en telefonkæde i Ældre Sagens regi.

Børge Villadsen er landmandssøn fra Troldhede. Som ung arbejdede han i 11 år på gårde på Fyn, og han var i de år også håndbolddommer på Fyn og Tåsinge. I 1966 overtog han fødegården med 50 tdr. land jord på Borrisvej 21 ved Troldhede. Seks år senere blev han gift med Betty Larsen fra Hals. Hun var i første omgang kommet til ham som husbestyrerinde.

Parret drev landbrug frem til 1981, og efter at have boet i Ølgod og Hoven flyttede de i 1984 til en ejendom i Engebæk - Bøvl - mellem Sdr. Omme og Stakroge. Gården, som Børge Villadsen drev som hobbylandbrug, lå på adressen Engebækgårdvej 21, og han var selv initiativtager til, at vejen skulle skifte navn fra Engebækvej til Engebækgårdvej, da der ellers var mulighed for forveksling med en anden vej i Stakroge.

Børge Villadsen blev nu mejeriarbejder på Sdr. Omme Mejeri og flyttede med til Snejbjerg Mejeri, hvor han var ansat på fuld tid i osteriet. Arbejdet på mejeriet var han glad for, og han var meget pligtopfyldende. Han stoppede først på mejeriet i 1999, da han nåede pensionsalderen.

Børge Villadsen interesserede sig meget for sport, og han fulgte især »håndboldpigerne«, både i fjernsynet og i virkeligheden.

Foruden det partipolitiske interesserede han sig for samfundsforhold i almindelighed og fulgte med i nyhederne. Han var et meget socialt anlagt menneske og skulle altid lige have et ord med den ene og den anden.

Betty og Børge Villadsen fik fem døtre og en søn, og Børge Villadsen har altid været meget glad for og stolt af sine børn.

Gennem årene er familien vokset betragteligt, og foruden hustru og børn efterlader Børge Villadsen 18 børnebørn og fem oldebørn.

Ordet er dit