Tip os

Borgernes liv bliver forringet af den nye 225 timers regel

08. februar 2017, 11.45

225 TIMERS REGEL Kontanthjælpsmodtagerne kommer under 225 timers reglen, som fungerer nu i Danmark. Hvis de mennesker ikke kan finde et job med det tilstrækkelige antal timer, kan de miste deres kontanthjælp. I dag er der folk, som ikke kan få et job eller som ikke har en vedvarende sygdom, der modtager kontanthjælp. Så i Danmark er der allerede problemer med at finde job. Den nye regel vil føre til flere problemer for familierne.

Vi skal tænke på, der er nogle børnefamilier blandt dem. Nogle familier kan ikke sende deres børn til aktiviteter på grund af familiens økonomi. Disse familier, børnenes og de unges fremtid vil ikke være ligesom de andre. Det vil føre til lavere livskvalitet hos dem. Flere af familiernes livsvilkår vil blive forringet og derved opstår fattigdom.

Alle mennesker vil gerne arbejde og få godt et godt liv, men folk, som er syge, kan ikke arbejde. Det er naturligt, at kommunen og staten hjælper til med deres liv. De fleste kontanthjælpsmodtagere vil gerne arbejde og øge deres indtægt for at kunne leve et liv som andre, men selvom de søger arbejde, er det ikke alle, det lykkes for. Hvis kontanthjælpen nedskæres, vil den psykiske tilstand hos disse mennesker blive påvirket, og det vil ikke kun være dem, men også deres børn, som vil blive ramt af nedskæringen. Dette problem giver sundhedsvæsens udgifter.

Kontanthjælpsmodtagere er ikke ligesom alle andre lønmodtagere. Kontanthjælpsmodtagernes familier venter på mange ting i deres liv. Deres behov og ambition er uopnåeligt, hvis 225 timers reglen giver problemer med hensyn til deres økonomi i fremtiden. Kontanthjælpen bør i stedet øges eller de får fast job, så familierne får en bedre økonomi, og alle gode kræfter må handle om at skaffe arbejde til dem, der kan arbejde. Det er mit ønske, at kommunen, regionen og Folketinget sammen vil bidrage til at forbedre disse forhold.

Ordet er dit