Tip os
Tekstilkoncernen Bestseller har i en årrække selv arbejdet på at sikre ordentlige arbejdsforhold på tekstilfabrikker - som på billedet i Bangladesh. Nu kommer et statsstøttet projekt, som fokuserer på arbejdsforhold i Myanmar.
Foto: Jørn Roed

Bestseller og Vestas er med til at nytænke ulandshjælp

Bestseller og Vestas er blandt de udvalgte partnere i et ambitiøst ulands-projekt, som Kristian Jensen har taget initiativ til
09. januar 2017, 12.08

Udvikling I dag præsenterer finansminister Kristian Jensen (V) og minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), regeringens bud på, hvordan dansk ulandshjælp kan gennemføres i tæt samarbejde med private virksomheder.

Det sker i Aarhus hos vindmølleproducenten Vestas, som er en af fem udvalgte virksomheder i et projekt, der er døbt Danida Market Development Partnerships. Blandt de øvrige medvirkende er tekstilkoncernen Bestseller med hovedsæde i Brande, som skal være med til at sætte en ny standard ved at forbedre arbejdsforholdene for ansatte på tekstilfabrikker i det sydasiatiske land Myanmar.

Kristian Jensen er med til præsentationen, fordi han var med til at tegne rammerne for projektet, da han var udenrigsminister. Han ser store perspektiver i projektets fokus på at inddrage både private virksomheder og interesseorganisationer.

- Der er enormt mange muligheder i at bruge den private sektor til at skabe udvikling i den fattige del af verden. Vi vil gerne prøve at nedbryde nogle af de barrierer, der har været mellem virksomhederne og Danida og den traditionelle udviklingsbistand. Og med de her projekter, hvor man både har virksomheder, statslige myndigheder og civilsamfundsorganisationer med, så skaber man den dynamik og innovation, som vi har brug for, siger Kristian Jensen til Herning Folkeblad forud for præsentationen.

Skal skabe danske job

Han uddyber, at intentionen er at skabe arbejdspladser både i Danmark og i de udvalgte ulande.

- Der er ingen tvivl om, at det her også skal give noget tilbage til danske arbejdspladser. Det er et spørgsmål om at hjælpe de her virksomheder til at få skabt nogle nye produkter eller salgskanaler, som gør, at de kommer til at stå stærkere og skaber flere arbejdspladser i Danmark, siger Kristian Jensen og fortsætter:

- De udfordringer, der er med at skabe udvikling i verden, er langt større, end hvad man kan løse alene med bistandshjælp fra Danmark og andre lande. Man bliver nødt til at tænke private virksomheder og den private sektor ind for at kunne løfte opgaven. Hvis de skal være interesserede i det, så skal der også være noget i det for dem. Det betyder, at der skal være en indtjening og en mulighed for at øge antallet af arbejdspladser - også i Danmark. Det er derfor, at vi synes, det kunne være interessant at få de her private virksomheder med.

Stor interesse for at deltage

I en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet beskrives projektet med Vestas, som sammen med den danske organisation VedvarendeEnergi og DTU skal samarbejde med lokale virksomheder i Kenya om at udvikle nye alternative energiløsninger, der kan hjælpe fattige kenyanere med billig strøm. Projektet går ud på at integrere mindre vindturbiner og solenergi i samlet netværk.

Anders Vedel, som hos Vestas har titlen executive vice president for Business Unit Power Solutions, udtaler i den forbindelse:

- Vi mener, at vind med den rette teknologi, kan blive en central del af elforsyningen i landdistrikterne i blandt andet Afrika. Vi er derfor meget glade for, at vores projekt er blandt de udvalgte. Vestas har lang erfaring med at opbygge nye markeder, blandt andet på det afrikanske kontinent, og vi ser frem til sammen med vores partnere i projektet at undersøge markedsmulighederne i dette nye segment og samtidig understøtte en bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Ulla Tørnæs, der har overtaget det politiske ansvar for projektet, nævner Vestas' projekt som et godt eksempel på det, man ønsker at få bredt ud.

- Vestas' engagement med et projekt i Kenya er et godt eksempel på et win-win-win projekt. For det første får fattige kenyanere adgang til strøm, der kan puste gang i lokal produktion, skabe jobs og vækst. For det andet er strømmen grøn, så væksten er bæredygtig. Og for det tredje styrker Vestas sin position på det kenyanske marked, hvor der er et stort udækket behov for innovative energiløsninger, udtaler Ulla Tørnæs i pressemeddelelsen.

Fem udvalgte projekter

Disse fem partner- konsortier får statsstøtte under tiltaget »Danida Market Development Partnerships«

Vestas i samarbejde med den danske organisation VedvarendeEnergi og DTU. De skal sammen med lokale virksomheder udvikle nye alternative energiløsninger, der kan hjælpe fattige kenyanere med billig strøm.

Bestseller og Dansk Initiativ for Etisk Handel i Myanmari et projekt, som skal forbedre arbejdsforholdene for ansatte på tekstilfabrikker i det sydatiske land

Ulandsorganisationen CARE Danmark og Christian Hansen A/S med et projekt om biologisk plantebeskyttelse i Kenya.

Interesseorganisationen Landbrug&Fødevarer med Arla som forretningspartner og et projekt om bæredygtig vækst i mejerisektoren i Nigeria.

Et partnerskab mellem Global Alliance for ImprovedNutrition og Arla om udvikling af mejerimarkedet i Etiopien.

Ordet er dit