Tip os
Niels-Jørgen Simonsen.

Alternativet vil opdyrke lokale kulturmiljøer

09. oktober 2017, 12.00

KULTURMILJØER Alternativet i Herning vil dyrke de lokale kunstnere. Vi køber alt for meget - og producerer alt for lidt.

Efter jeg have været væk fra Herning i små 10 år, har jeg mærket forskellen i kulturlivet rundt i Danmark. Det bør de kulturførende i Herning Kommune også gøre, for Hernings kulturliv er blevet noget statisk og stift.

Det vil være et interessant projekt at ændre rammebetingelserne for, hvordan vi organiserer kulturen i Herning. Gøre kulturen meget mere levende og agil - altså, så den bliver en slags organisme, der let og smidigt er i stand til at ændre sig. Både for at følge med tiden, men også for at skubbe til publikums nysgerrighed, med helt anderledes oplevelser.

Lige nu er der alt for mange Tordenskjolds soldater i Hernings kultur. Der mangler altså noget dynamik! Hvis vi nu skabte en rotation i selveste infra-kulturen, så der kommer friske øjne og nyt blod til.

Vi kunne ændre betingelserne, så alle leder- og bestyrelsesposter i kulturlivet i Herning skulle besættes f.eks. på »præsidentkontrakter«, d.v.s. at bestyrelsesmedlemmer kun kan vælges for to perioder ad gangen. Det vil skabe rum til nye ildsjæle, der dukker op hele tiden - og kan sætte gang i kulturudviklingen.

Så er der kommunens kulturkonsulenter. Dem flytter vi en armslængde væk fra rådhuset til et nyt væksthus. De skal ud - helt der ud hvor de, både organisk og fysisk, bliver en aktiv del af det kulturelle miljø og væksthus. Så får vi et kulturvæksthus, hvor kulturkonsulenterne hver dag arbejder autonomt sammen med de kunstnere og iværksættere, der har et stort kulturelt drive og den kunstnerisk indsigt. Det må, alt andet lige, være sjovere end at sidde på kommunen, tænker jeg.

Kulturens Væksthus skal være en kulturel dynamo, der skaber et frodigt miljø for egnens kunst- og kulturliv, der udvikler sig i tiden, og trækker andre idérige mennesker til, fra ind- og udland.

Væksthuset styrkes med en blandet kunstnerisk ledelse, omkring et kreativt udviklingsmiljø. Det opbygges blandt andet med tilknyttede kunstlegater, Socle du Monde-samarbejder, arbejdsstipendier, artist-in-residence budgetter, legatlejligheder, legatbutikker m.m.

Altså, vi snakker kreativ tænkning for at skabe et helt nyt og stærkt »Kulturens Kulturfabrik«.

Det kræver hår på brystet at turde ændre måden, som Herning tænker kultur på. Alternativet går gerne mod strømmen, så vi kan hjælpe til i Herning Byråd med at se de nye veje, -også i kulturen.

Ordet er dit