Tip os
Tommy Tønning.

Alt det, der foregår uden for Herning

07. oktober 2017, 06.30

UDVIKLING Jeg har nu gennem den sidste tid været så heldig at besøge og tale med mange forskellige borgere rundt omkring i vores geografisk store, dejlige kommune og tusind tak for den mulighed og fordi I hver især har givet jer tid til at tale med mig.

Formålet har været at høre og opleve, hvordan borgere i vores mindre samfund oplever at være en del af en stor kommune, hvor rigtigt meget er centreret i Herning by og hvilke tiltag disse ildsjæle arbejde med og ud fra.

Jeg kan konstatere følgende. Der er brug for at der sker noget på hele området vdr. kollektiv trafik. Der er brug for nytænkning og at bolde bliver kastet op i luften og grebet af de rigtige folk igen. Vi er i Socialdemokratiet rørende enige i den betragtning og derfor står hele debatten omkring kollektiv transport rigtigt højt på vores »to do«-liste.

Der er ligeledes brug for at der bliver tænkt udvikling ind i en afvikling. Rundt i landsbyerne ved man godt, at det nogen gange er nødvendige at lukke kommunale tilbud, men min oplevelse via samtaler med disse folk er, at de føler sig »svigtet« af kommunen, der efterlader dem med »rodet« lokalt bagefter. Det kan vi gøre bedre i Herning Kommune. Derfor har vi i Socialdemokratiet et konkret forslag, der handler om, at hver gang vi lukker et kommunalt tilbud i en landsby, skal der ligge en udviklingsplan parat for byen og det sted, der lukkes. Man kunne evt. også indtænke et muligt provenu til landsbyen.

Sidst, men ikke mindst hører jeg, der bliver sagt, at der er brug for, at det bliver sat meget mere fokus på hele udviklingen i lokalsamfundene. I Socialdemokratiet mener vi, at vi skal oprette et nyt politisk udvalg. Vi har endnu ikke det mest geniale navn, så derfor kalder vi det »Udvalget for alt det, der ligger uden for Herning by«. Vi har før foreslået, at man passende kunne nedlægge Forebyggelsesudvalget, hvis opgaver vi er af den opfattelse bliver varetaget af andre udvalg i forvejen. Vi skal naturligvis opretholde Landsbykontaktudvalget som en del af det nye politiske udvalg. På den måde tror vi på, at landsbyerne og de gamle centerbyer kan opnå mere indflydelse og udvikling.

Bor du uden for Herning og har lyst til at dele dine erfaringer med mig, er du/i naturligvis velkommen til at kontakte mig både nu og efter 21. november. Jeg lytter altid gerne.

Er du enig i det skrevne,så husk det 21. november og stem liste A. Og gerne personligt.

Ordet er dit