Tip os
Torben Clausen.

Alle vil udvikling, men ingen vil forandring

14. august 2017, 15.28

GJELLERUP Der er et ordsprog der siger, at alle vil udvikling, men ingen vil forandring.

Oprindeligt var der en kommuneplanramme for området omkring Gjellerupskolen m.m. 32.OF3. OF dækker, at området var udlagt til offentlige område, hvilket også omfatter skoler m.m. Denne kommuneplanramme blev så ændret ved den seneste revision af kommuneplanen her i 2017 til 32.B13, fordi skolen nu forsvinder. B står for boligområde.

Det er korrekt, at der var en række enslydende indsigelser herom fra diverse borger- og grundejerforeninger i Gjellerup. Indsigelser som blev vurderet af embedsmænd og politikere, men et enigt byplanudvalg og efterfølgende et enigt byråd, valgte alligevel, at området fremover skulle være boligområde. Sådan fungerer vores demokrati. Kommuneplanrammen er skabt for at skabe mulighed for udvikling i Gjellerup-området. Derfor denne forandring. I denne kommuneplanramme, 32.B13, står der under bebyggelsesforhold, at den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelt ejendom er fastsat til 35. Dette tal er værd at bemærke sig.

I november 1996 vedtog Herning Byråd en lokalplan 32.B1.2 for et boligområde ved Højen og Kildehøj i Gjellerup. For det område, der ligger længst ud mod Lund, stod der i lokalplanen, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke måtte overstige 30.

I juni 2005 vedtog Herning Byråd en lokalplan 32.B1.3 boligområdet Klokkehøj vest for Højen. Her står der i lokalplanen at bebyggelsesprocenten både i område II og område III ikke må overstige 30.

De, der havde ejendomme i den vestlige del af lokalplan 32.B1.2 var nok heller ikke så glade for den forandring der skete, fordi Gjellerup kunne udvikle sig med yderligere boliger ved at vedtage lokalplan 32.B1.3

Jeg synes måske, det er svært at se det katastrofale i - og tale om at snyde Gjellerup - at man må bebygge godt 1/3 af grunden i området, hvor Gjellerupskolen ligger, og knap 1/3 på f.eks. Kildehøj. Jeg ved godt, der er kommunalvalg den 21. november 2017. Jeg er en af dem, der stiller op og håber på genvalg.

Ordet er dit