Tip os

Herning Kommune risikerer at svigte udsatte børn

03. oktober 2017, 10.30

BESPARELSER Herningmodellen er kommunens flagskib i forhold til, hvordan man bedst organiserer de sociale indsatser. Den er et forbillede for mange andre kommuner. Men med de seneste meldinger om, at der skal findes 14 mio. på området for udsatte børn, unge og deres familier er flagskibet kommet ud af kurs.

Målet med Herningmodellen er at undgå, at sociale problemer bliver store ved at opfange dem tidligt og handle på dem. Opskriften har været at ansætte flere sagsbehandlere og indføre en såkaldt indsatstrappe. Det er en model, hvor hvert trin beskriver en eskalerende social indsats. Fra nederste trin med eksempelvis familiebehandling og op til døgnanbringelse på modellens øverste trin.

Målet er også, at sagsbehandlernes indgreb i familierne skal være så lille som muligt. Færre børn skal fjernes fra hjemmet. Flere børn skal hjælpes så tæt på familien som muligt med brug af familiens netværk.

Det er positivt, at man har ansat flere sagsbehandlere, men det handler ikke kun om antallet af sagsbehandlere, trinene på trappen skal også være til rådighed.

Herning kommune har allerede lukket to specialiserede tilbud - børnehjemmet Toften og Familieinstitutionen Nordlys. Nu skal der findes yderligere 14 mio. kroner.

Hvis kommunen lukker de specialiserede tilbud og sparer socialpædagoger væk, så svigter vi udsatte børn. Det virker lidt til, at Herning Kommune har set deres Herning-model som en mirakelkur, hvor man ved at investere penge i går (i flere sagsbehandlere), kan spare dem i dag.

Som socialpædagog Ulla Blok sagde i lokalnyhederne søndag, så hænger det ikke sammen, at man forestiller sig, at det forebyggende arbejde, man laver i 2016, skal begynde at give overskud i 2017.

Herning Kommune bliver nødt til at forholde sig til, at der ikke findes et hurtigt fix til udsatte familier med komplekse vanskeligheder. Det er nødvendigt at forstå, at de investeringer, vi laver i dag, ikke nødvendigvis giver afkast i morgen - men længere ud i fremtiden.

Hvis Herning kommune ønsker, at deres egen model skal virke, så kræver det, at der er de rette tilbud på alle trinene. God socialpædagogik, tværfagligt samarbejde og barnet og familien i centrum er vejen frem, hvis vi vil forebygge sociale problemer i fremtiden.

Vi tror på Herningmodellen, men Herning kommune skal huske at ind tænke, at det tager tid at se effekten af tidlig og helhedsorienteret indsatser.

Ordet er dit