Tip os
Nicolaj Dupont-Mersing.

Sygehusgrunden - spild af dine skattekroner!

12. september 2017, 12.00

SYGEHUSGRUNDEN 5. september ønskede spidskandidat for DF Erling Præstekjær i Herning Folkeblad, at jeg skulle uddybe ovennævnte påstand. Han mener, at der vil være en spøgelsesby, hvis ikke kommunen bruger 136 mio. kroner af dine skattekroner på at købe grunden og bygningerne. Han mener også, at kommunen kun kan styre udviklingen ved at købe grunden. Det vil jo svare til, at Herning Kommune skulle købe alle bygninger og grunde i hele kommunen for at kunne styre udviklingen.

Hertil kan jeg kun igen sige, at der ingen grund er til, at kommunen køber grunden for at sikre udvikling. En lokalplan handler ikke om at købe en grund, som det antydes i indlægget.

Erhvervsstyrelsen skriver følgende: »Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete. En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område«. Der er altså ikke tale om ejerskab.

I dag eksisterer der faktisk en lokalplan for sygehusgrunden, nemlig 12.OF7.1, som blev vedtaget af byrådet 5. maj 1987. Det eneste, kommunen skal gøre for at sikre den fremtidige udvikling for sygehusgrunden, er at opdatere og herefter vedtage lokalplanen i byrådet. Der er absolut ingen grund til at bruge 136 mio. kr. af dine og mine skattekroner.

I Liberal Alliance mener vi ikke, at det er kommunens opgave at lege ejendomsudvikler eller spekulant på vores regning. Det vigtigste for os er at sikre, at kommunen koncentrerer sig om sine kerneopgaver.

Ordet er dit