Tip os
Conny Jensen.

10 år med regionerne

21. april 2017, 12.45

JUBILÆUM Danske Regioner har i år eksisteret i 10 år og opnået mange resultater og har mange flere i støbeskeen, som jeg løbende vil kommentere.

Region Midtjylland har altid sammen med de fire andre regioner haft hånd i hanke med økonomien, dette gæler også for regnskabsåret 2016. I Region Midtjylland viser 2016 regnskabet at sundhed viser et overskud på 1,6 million kroner og regional udvikling et overskud på 0,2 million kroner, så både budgetloven og økonomiaftalen er dermed overholdt.

Det gode resultat skyldes i høj grad vore dygtige medarbejdere, der med deres store indsats bevirker, at vi gang på gang bliver udnævnt som landets bedste hospitaler, stor tak for det, også patienttilfredsheden er i top.

Men kære regering, jeg synes, I skal give et skulderklap til sundhedsområdet med de dygtige medarbejdere og opgive de to procents effektiveringskrav her ved de kommende økonomiaftaler, sådan at vi undgår besparelser, der efterhånden gnaver helt ind til og ind i benet.

Anlægssiden i 2016 viser i Region Midtjylland, at vi har bygget og renoveret og investeret to milliarder kroner i nye hospitaler og det fortsætter selvfølgelig, indtil vi har klippet snore og indviet vore nye akuthospitaler

Et andet ønske fra min side skal være at få psykiatrien på finansloven, det er fint med projekter gennem satspuljeordningen, men langt bedre med en anden finansiering.

Ordet er dit